Güvenlik Soruşturması-Arşiv Araştırması Neden Olumsuz Gelir?-Neye Bakılır? MG HUKUK BÜROSU

Güvenlik Soruşturması-Arşiv Araştırması Neden Olumsuz Gelir?-Neye Bakılır? MG HUKUK BÜROSU

Mersin’imizin Toroslar ilçesinde 37 ülkeden 52takımın katıldığı, 1 Kasımda Toroslar Bocce Tesislerinde başlayan DünyaErkekler ve Kadınlar Bocce Şampiyonası büyük bir coşkuyla sürmektedir. Sayınmilletvekilleri, üretim teknolojileri ve girişimcilik ekosistemi geliştiğindediğer sektörler bu gelişmeden etkilenerek kendini yeniliyor, büyüyor, ölçeksorunu yaşamadan domino etkisiyle sektörlerimiz birbirlerini destekliyor.Örneği bölge ilçem İnegöl’den vermek istiyorum. Elbette,politikalarımız ve yatırımlarımızla gelişen sanayiye paralel teknolojikkazanımlarımız sadece Togg’la sınırlı değil. Türkiye, dünyada kendi uçak vehelikopterini üretebilen 6 ülkeden 1’i. Türkiye grafeni ve bor karbür üreten 3ülkeden 1’i. Türkiye, TÜRK TELEKOM’la eSIM teknolojisini yerli olarak üreten 4ülkeden 1’i. Türkiye, ULAK’la kendi baz istasyonunu üreten 5 ülkeden 1’i.Devamı var. Pandemi döneminde Covid aşısı üreten 9 ülkeden 1’i Türkiye. Solunummakinesi üreterek 30’dan fazla ülkeye nefes olan Türkiye\. Bu çekici oyun platformunda şansını sına. mostbet\. Marka olan, örnekolan; bitmedi, dünyanın ilk 4’üncü seviye otonom elektrikli otobüsünüüretiyoruz, durmuyor, âdeta koşuyoruz. Dünyanın tek tam entegre güneş panelinide yüzde 90 yerlilikle dünyanın en verimli rüzgâr türbinlerini de üretiyoruz.Geliştirdiğimiz yerli ve millî teknolojilerle “Yapamazsınız, hani fabrikanerede? Yerli değil, satamazsınız.” gibi beyhude söylemlerin, boş temennilerinaksine milletimizin hak ettiği kulvarda üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz,devam da edeceğiz.

  • MUSTAFAELİTAŞ (Devamla) – Nitekim, Merkez Bankası Başkanı Plan ve Bütçe Komisyonunakanun gereğince yılda 2 kere bilgi vermek zorunda, en yakın zamanda da herhâldeo bilgi çerçevesinde bunu alırsınız.
  • Döneceğimiz ülke belli değilse, gezi rotası ve rezervasyonlarımız tutarlı bir şekilde “Bükreş” ya da “Sofya” da bitiriyoruz.

BAŞKAN– Sayın milletvekilleri yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır. 47’ncimadde üzerinde aynı mahiyette 2 önerge vardır, önergeleri okutup birlikteişleme alacağım. HÜSEYİNÖRS (Devamla) – Bu konuyla ilgili basın-yayın organlarına ve medyaya da buşikâyetler yansıdı. Havalimanımızın fiziki şartlarının yetersizliği ve trafiğinyoğunluğu nedeniyle özellikle rötarlarda vatandaşlarımızın alan içerisinde çokmağdur olduğunu görüyoruz. Bu fiziki şartların iyileştirilmesi için de terminalbinasının kapasitesini artıracak düzenlemeler yapılması, apronlardaki parkalanlarının artırılması büyük bir önem arz ediyor. Trabzon Havalimanı’ndayolcu, uçak ve yük trafiğini kaldıracak iyileştirmelerin yapılması, özellikle dışhatlar terminalinde bu iyileştirmelerin yapılması için çalışmalar bir an öncebaşlatılmalıdır. TÜİK’e göre resmî işsizlik tek haneyedüşse de geniş tanımlı işsiz sayısı tam tersi artış gösteriyor ve bu artış 754bin kişiyi kapsıyor. Geniş anlamlı işsizlik oranı ise gerçek verilere göreyüzde 20 dolaylarında. İŞKUR’a göre kayıtlı işsiz sayısı son bir yılda 3 milyon194 binden 3 milyon 343 bine çıkarken TÜİK’e göre 3 milyon 872 binden 3 milyon212 bine geriledi.

Türkiye önemli bir ihracatçı ülkeyken pamuk açısından,şu an net ithalatçı bir ülke pozisyonuna düşmüştür. Gençlerinsorunları malum, burada herkes gayet iyi biliyor. Bugün milletvekilleri mailkutularına baksalar, en az yarısı iş isteğiyle ilgili, işsizlikle ilgili;bunları biliyoruz. İstatistikler de öyle söylüyor; bugün, her 3 gençten 1’iişsiz, bunların 1 milyon 200 bini iş aramayı dahi bırakmışlar, her 7 üniversitemezunundan birisi de işsiz. Peki, bu işsizlik bu kadar artarken gençler artıkiş bulma ümidini dahi kaybedip iş dahi aramıyor, kayıtlarda dahi görünmüyor. Üniversite öğrencileri gidip, öğretmeni gidip onun hakkında mezarıbaşında iyi sözler diliyor. Sadece cenazelere katılıpbaşsağlığı… Önlem var mı? Çölyakhastalarının kullandığı ürünler zaten normalden daha pahalı iken gelen zamlarlabirlikte hepten alınamaz duruma gelmiştir. Raporda, Türkiye’de yaklaşık 700 bin çölyak hastasıolduğu bilgisi paylaşıldı ve ne yazık ki bu rapor doğrultusunda atılması lazımgelen adımlar bir türlü atılamadı, tespit edilen sorunlara bir çözüm degetirilemedi. Çölyak hastalarının masrafları katlanarak artarken devlettenaldıkları 100 TL’lik yardım ise 2022 yılı itibarıyla 160 TL’ye çıkarıldı. İYİPARTİ GRUBU ADINA HÜSEYİN ÖRS (Trabzon) – Sayın Başkan, değerlimilletvekilleri; partimizin grup önerisi üzerinde söz aldım. Ayrıca, ekranları başında bizleri izleyen azizmilletimize saygılarımı, hürmetlerimi, muhabbetlerimi sunuyorum.

Gece mesaiye kaldıklarında da, hani biliyorsunuz, birçokkurumda eğer gündüz 20 liraysa gece çalışırlarsa 40 lira olur, bu uygulama dayok. Haftada ortalama on beş saat ila otuz saat arasında çalışırlar. Otuz saat çalıştıklarını hesap ederseniz aylık 4.800 liraellerine para geçiyor. 5 bin liranın üzerinde.Peki, açlık sınırı ne kadar? Otuz saat çalıştığını varsaysanız bile 4.800 lira maaşla birinsanın Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de geçinmesi mümkün mü?

Bugünşu anda Plan ve Bütçe Komisyonunda Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.Peki, burada gençlere hayalini kurduracak, gelecekle ilgili planlar yaptıracakolan Millî Eğitim Bakanlığı ne yapıyor biliyor musunuz? YILMAZTUNÇ (Bartın) – İnşallah, aziz milletimizin desteğiyle, yirmi yıldır olduğugibi “Hayal.” denilenleri başarmaya, “Yapılamaz.” denileni yapmaya,milletimizin bizden beklediği hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sonolarak, kadın cinayetlerine dair Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nunekim ayı verileri paylaşıldı. Bu verilere göre, 34 kadın erkekler tarafındankatledilirken yılın ilk on ayında 275 kadının erkekler tarafından yine,öldürüldüğü ifade edildi. Yirmiyıldır kesintisiz bir biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetilenTürkiye, memleketimizin dışından nasıl görülüyor, şöyle bir bakalım istiyorum. BAŞKAN– Evet, şimdi Sayın Grup Başkan Vekillerinin söz taleplerini karşılayacağım. Buvesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyor,Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. SağlıkBakanlığı 6 Ekimde yayınlamış olduğu yönetmelikle serbest çalışan hekimlerinözel hastanelerde ve tıp merkezlerinde hastalarını yatırıp ameliyatlarınıyapmalarını yasaklamıştır.

Ya da konsolosluklar her zaman gidiş-dönüş uçak bileti isterler ama dönüş ülkemiz kesin değilse ya da trenle döneceksek ne yapmamız gerekiyor? SayınBaşkan, değerli milletvekilleri; iki haftadır torba kanun teklifini görüşüyoruzve nihayetinde, sona geldik bütün torba kanun teklifleri gibi. Torba kanuntekliflerine dair eleştirilerimiz her torbada olduğu gibi burada da tabii kidevam ediyor. Maalesef hiç ilgisiz, hiçbir bağı olmayan öneriler, düzenlemeler,toplumun değişik değişik kesimlerine dönük verilen sözlerin yerine getirilmesigibi bir teamül oluşturuldu; bu da AKP’nin teamülü olarak devam ediyor. Değerlimilletvekilleri, görüşmelerinin sonuna geldiğimiz kanun teklifinde Kredi veYurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredileriyle alakalı düzenlemeleryapılmıştır. Borç faizleri ve ödeme yönteminde kolaylıklar getiren budüzenlemeyi olumlu bulmaktayım ancak içinde bulunduğumuz ekonomik şartlardaalınan kredilerin ödenmesinin sıkıntı yaratacağını vurgulamak istiyorum.

PLANVE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Katılamıyoruz SayınBaşkan. PLANVE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Katılamıyoruz SayınBaşkanım. MURATSARISAÇ (Van) – Ne söylediğimi yazdırırsınız, herkes öğrenir ya da Kürtkökenliler oradan tercüme ederler. MURATSARISAÇ (Devamla) – Yine, Kürt medyasını basından saymaz, haberlerine hemensoruşturma açar, gazetecilerini tutuklar. PLANVE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Katılamıyoruz SayınBaşkan. BAŞKAN– Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Sayın Hacı Ahmet Özdemir. BAŞKAN– Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adınaSayın Yıldırım Kaya. BAŞKAN– Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Halkların Demokratik Partisi Grubu adınaSayın Tulay Hatımoğulları Oruç. DURSUNMÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Merak etmeyin efendim, sen hiç merak etme. İSMAİLTAMER (Kayseri) – Biraz sonra yaparsınız, biraz sonra iste.

Değerliarkadaşlar, üretim faaliyetlerinin aksamaya uğradığı, tedarik zincirininbozulduğu, ciddi bir şekilde, Türkiye’de ve dünyada özellikle pandemiyleberaber yaşanan sıkıntıların yoğun olduğu dönemlerde biz çiftçilerimizi hepdesteklemeye devam ettik. Bakanlığımızca uygulanan politikaların sonucunda,birim alanda elde edilen verimde 2002 yılına göre yüzde 47 artışla dekara 520kilograma çıkmış olup toplam pamuk üretim miktarımız artmıştır. Böyleliklepamukta tüm zamanların üretim rekoru kırılarak 2022 yılında 2,75 milyon tonaulaşılmıştır. Türkiye 2021 yılında 2,5 milyar dolarlık pamuk ithal etmiştir; budoğrudur ama aynı dönemde hazır giyim ihracatı 20,3 milyar dolar, tekstil veham madde ihracatı 12,9 milyar dolar. Yani 2,5 milyar dolarlık ithalatyapmışız, 33 milyar dolarlık ihracat yapmışız; işlemişiz, katma değerini Türkiye’debırakmışız. Pamuk üreticilerimize ödenen mazot ve gübre desteği 2021 yılındadekara 76 TL’yken 2022 yılında 3,6 kat artarak dekara 271 liraya çıkarılmıştır.Ayrıca, kütlü pamuk üreticilerimize tona 1,1 TL fark ödemesi desteğiödenmektedir. Gübre desteğine ilave olarak da dekara 20 TL organik gübredesteği verilmektedir. Yarın4 Kasım, 4 Kasım darbesinin yıl dönümü aradan altı yıl geçti ve 7’nci yılageçeceğiz. 4 Kasım 2016’da bu ülkede sivil bir darbe yaşandı, siyasette büyükbir darbe oldu. 15 milletvekilimiz hakkında eş zamanlı operasyonlarla gözaltıkararı verildi, özel uçaklar kiralandı, helikopterler kiralandı, içinde EşGenel Başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 15arkadaşımız gözaltına alındı.

Artigo anterior
İdman Mərcləri Və Onlayn Kazino 500 Bonus Qazanın Proloq
Artigo seguinte
1win ⭐ Ei̇dman Və Kazino Mərcləri >> Depozit Bonusu $1000
Menu